Pas na povodcu

Promena vlasničkog odnosa – novi pas

Često vlasnici nisu imali tako izražene probleme u vidu agresije, nekada je to bila izražena neposlušnost i nemogućnost da se vlada ponašanjem psa.

Arči je bio dvogodišnji gordon seter, nemirnog duha, koga vlasnica Jelena nije mogla nikako da ukroti.

Naime, dešavalo se kada Jelena ima vremena da ga istrčava bacanjem grane, da je on mogao da aportira čak i do četiri sata dnevno.

Cilj je bio da se njen ljubimac izmori, kako ne bi skako na nju sve vreme dok su u stanu.

Međutim, Arči je izgledao njegovoj vlasnici neumoran, jer nije imala načina da ga smiri.

Nakon što sam prikupio neophodne podatke o ponašanju psa, izašao sam napolje sa Arčijem i Jelenom.

Arči je vukao Jelenu vrlo jako na povodniku.

Zamolio sam Jelenu da mi da povodnik, pričekao sam da se Arči smiri i napravio prvi korak.

Arči je po navici požurio napred u novu avanturu, ali ga je sačekala moja ne gruba, već kratka i odlučna korekcija povodnikom.

Usledio je takav Arčijev šok, da sam se i ja iznenadio reakcijom.

Pogledao me je direktno u oči, potpuno iznenađen i sve vreme šetnje išao je lagano uz moju nogu, ne skidajući pogled sa mene, kao da je bio omađijan.

To mi se nikada nije desilo ni pre, ni posle njega.

Posle nekih dvesta metara šetnje, napravio sam eksperiment i skinuo povodnik.

Arči je nastavio netremice gledajući u mene, istim tempom uz moju nogu, kao da ga vodim na povodniku.

Posle nekih 20 minuta šetnje, ušli smo u stan, a Arči se ubrzo stropoštao na pod i umoran zaspao.

Pošto se čovek ne rađa naučen, tada sam i ja shvatio da je za psa mnogo bitniji kvalitet rada i šetnje, nego velika količina fizičke aktivnosti, bez ikakvog reda.

Do tada je Arči izletao napolje kao raketa u želji da se istrči, zapiški svako zanimljivo drvo, zaleti se prema svakoj mački i neprestano aportira.

Njegovo ponašanje je bilo skoro bez ikakve kontrole i teško se moglo obuzdati.

Arči se vraćao u stan fizički istrošen, ali i dalje emotivno izuzetno uzbuđen, što je uticalo da nastavi da skače po svojoj vlasnici.

Kroz novi vid šetnje koji je usvojila i vlasnica, stabilizovao je svoje emocije, naučio da bude pod kontrolom, blizu svog vlasnika, što mu je unelo veliku sigurnost i stabilnost i počeo je mnogo bolje da se ponaša u stanu, kada je sa svojom vlasnicom.