Pas sa vlasnicima

Razmena dobrih emocija

Ali pre nego što započnem priču sa Kapom, želeo bih da istaknem upravo tu saradnju sa vlasnicima, njihovu zahvalnost za ono što su dobili kroz rad sa mnom i „želju“ za nastavkom saradnje na jedan zanimljiv i šaljiv način.

Nekolicina vlasnika pasa, koji imaju svoju decu, u trenutku oduševljenja rezultatima rada sa svojim psima, ponudili su mi da pošto uspešno rešavam probleme sa psima, da im pomognem u radu sa njihovom decom.

Zahvaljivao sam im na ukazanom „poverenju“ i nastavljao dalje rad sa njihovim psima.

Jedan vlasnik me je „vrlo hrabro“ u prisusutvu svoje žene pitao za pomoć u vezi disciplinovanja njegove supruge.

Njihov odnos je bio kvalitetan, tako da se supruga samo blago nasmejala.

Najinteresantnija situacija mi se desila dok sam se jednog dana približavao kolima prema vlasniku koji je živeo na Dedinju.

Zazvonio je telefon, javio sam se i započeo razgovor sa ženom, koja je imala problem u ponašanju svog psa.

Obzirom da smo se čuli prvi put, detaljno sam je ispitao u vezi starosti i rase psa, količine fizičke aktivnosti, problema koji se javljaju u ponašanju psa i drugih informacija koje su mi bitne da bolje sagledam celokupnu situaciju.

Zatim me je pitala na koji način radim sa psima.

Objasnio sam joj da pse učim kroz nagrađivanje, a da nepoželjne obrasce ponašanja rešavam na različite načine, pre svega izbegavanjem uzroka koji dovode do takvog ponašanja, postepeno uvođenje psa u nove situacije, obogaćivanjem sadržaja, prusmeravanjem pažnje u kritičnim momentima, uvođenjem disciplinskih radnji i njihovom pravilnom primenom.

Dok sam izlazio iz kola, žena mi je rekla da se već odlučila za rad sa mnom, jer joj se izuzetno sviđa moj pristup u radu sa psima i da je već vrlo pozitivna u vezi ishoda naše saradnje, jer očekuje da će se ponašanje njenog psa sigurno znatno popraviti.

Kako sam ulazio u zgradu i došao do stana gde je trebalo da započnem svoj rad, video sam da je razgovor pri kraju, a da se približilo vreme za početak dogovorenog časa.

Zazvonio sam.

Vlasnik mi je otvorio vrata i u tom trenutku žena sa kojom sam razgovarao me je pitala da li mogu da joj pomognem u vezi njenog muža i da ga dovedem u red.

Odgovorio sam da su me ljudi pitali za pomoć oko dece, muževi u vezi žena, ali da prvi put imam zahtev žene koja traži pomoć u vezi muža.

Na to je vlasnik koji mi je otvorio vrata samo dodao: “Ja za moju ženu nisam hteo ni da pitam, jer za nju sigurno nema leka“.

Pošto je žena sa kojom sam pričao preko telefona čula njegov komentar, svo troje smo se slatko nasmejali.